ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πανελλήνιες 2019: Οι απαντήσεις του ΟΕΦΕ στα σημερινά θέματα

Eidhseis.ελ:

Πανελλήνιες 2019: Οι απαντήσεις του ΟΕΦΕ στα σημερινά θέματα

Πανελλήνιες 2019: Οι απαντήσεις του ΟΕΦΕ στα σημερινά θέματα των ΓΕΛ. Ιστορία, ΑΕΠΠ και Φυσική.

Πανελλήνιες 2019: Ο σχολιασμός στα θέματα πανελληνίων και οι απαντήσεις απο τον ΟΕΦΕ σήμερα. Δείτε αναλυτικά

ΟΕΦΕ Πανελληνιες 2019: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και απαιτούσαν κριτική σκέψη από τους υποψηφίους και στις δύο ομάδες.
Στην πρώτη ομάδα οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί με σαφήνεια, ωστόσο προϋπέθεταν πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και συνθετική ικανότητα για την απάντηση, κυρίως στο θέμα Β1.

Στη δεύτερη ομάδα, στα θέματα Γ1 και Δ1, που αφορούν στον σχολιασμό πηγών, δόθηκαν κατανοητά κείμενα που ωστόσο για την ουσιαστική επεξεργασία τους απαιτούσαν την καλή προετοιμασία των υποψηφίων.
Συγκριτικά με τα περσινά, τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται αντίστοιχης ποιότητας και ανάλογου βαθμού δυσκολίας, διαπίστωση που μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι η προσέγγιση των θεμάτων στο μάθημα της Ιστορίας προϋποθέτει πλέον την κριτική ικανότητα των μαθητών και όχι απλώς τη στείρα αποστήθιση της ύλης.

ΟΕΦΕ Πανελληνιες 2019: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τα θέματα είχαν σαφείς εκφωνήσεις, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Ήταν ευκολότερα από άλλες χρονιές και ένας σωστά προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να αριστεύσει. Αναλυτικότερα:
ΘΕΜΑ Α: Απλά κομμάτια θεωρίας και μικρές εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

ΘΕΜΑ Β: Το Β1 θέμα συμπλήρωσης κενών, δε θα προβληματίσει τους υποψηφίους. Το Β2 απαιτούσε να έχει κατανοηθεί η ύλη των υποπρογραμμάτων.

ΘΕΜΑ Γ: Δομή επανάληψης χωρίς ακριβή αριθμό επαναλήψεων, θέματα που διδάσκονται στην αρχή της ύλης που δεν θα προβληματίσει τους υποψηφίους.
ΘΕΜΑ Δ: Θέμα με πίνακες και υποπρόγραμμα που απαιτεί λίγο προσοχή στην εισαγωγή των στοιχείων στον πίνακα ΒΑΘ. Απαιτούσε προσεκτικό διάβασμα της εκφώνησης για να μην ξεφύγει κάποια λεπτομέρεια.

Οι απαντήσεις του ΟΕΦΕ ΕΔΩ

Περισσοτερα ΕΔΩ


Πηγή: Dikaiologitika.gr
Πανελλήνιες 2019: Οι απαντήσεις του ΟΕΦΕ στα σημερινά θέματα

Comments

Πιο δημοφιλή

To Top